Home    Historie    Termine / Kontakt    Aktivitäten    Sonstiges    Impressum


QUARTETT-VEREIN Köln-Longerich 1902 e. V.

 

 

   
 

Deutsche Messe von
Franz Schubert "op kölsch"
Text
 

 

Zum Eingang:

1) An wä kann ich mich wende, wann ich nit weiß wohin?
     Wä kann denn Trus mer spende, wat jitt dem Levve Senn?
     Et ess der Här do bovve, dä weiß wo Sorje dröcke.
     Hä liet uns niet verkumme, ess immer för uns do.

2) Wäm kann ich aanvertraue, ming Freud un och mi Jlöck?
     Op wä kann fass ich baue, en jedem Augenbleck?
     Et ess der Här do bovve, dä well dat meer uns freue.
     Hä hät uns Jlöck versproche, es singer Iwigkeit.

Zum Gloria:

1) Freut üch, freut üch, ehr Minsche op Äde, juhzt met de Engel dem Herjott zor Ihr.
     Freut üch, freut üch, hä brängk üch der Fride, loßt in eren denn ha steit vör dere Dör.
     Well bei üch sin, mit üch kriesche un laache, pass op üch op wat och immer passeet.
     Freut üch un doot et im danke.

Zum Credo:

1) Et wor noch düster en der Welt, kei Minsch, kei Dier wor do.
     Do reef der Här: "Jetzt weed et hell!" Do wood et hell un klor.
     Un Levve kom en de Natur, dä Wälder woodte jrön.
     Et blöhte bunt en Feld un Flor, wie wor de Welt su schön.

2) De Diere komen op de Äd, su vill, mer jläuv et nit.
     Ov Katz ov Hungk, ov Koh ov Päd, un wat et söns noch jit.
     Un janz am Engk do maht der Här dä Minsch noh singem Bild.
     Hä hovv dä Finger huh un reef: "Wat ich Üch sach`dat jilt.

Zum Offertorium:

1) Do jovs uns, Här, nit nor et Levve, Ding Lihr uns Mot un Hoffnung jitt.
     Wat künne mer doför Deer jevve? Nor "Danke" sage, mih och nit.

2) Dröm du`mer Brut un Wing Derr läje, met unsem Hätz op der Altar.
     Un brängen dat, met Dingem Säje, Deer Här, als unser Offer dar.

Zum Sanctus:

1) Hellich, hellich, hellich - hellich ess der Här.
     Hellich, hellich, hellich - hellich ess nor hä.
     Hät nie aanjefange, wor alt immer do.
     Ess met uns jejange, wick entfänt un noh.

2) Hellich, hellich, hellich - hellich ess der Här.
     Hellich, hellich, hellich - hellich ess nor hä.
     Sonn un Mond un Stäne, alles rings eröm,
     jede Knubbel Minsche, hä ess medden dren.

Nach der Wandlung:

1) Do sitz zosamme met Dinge Apostel`, zom Ovendesse am lange Desch.
     Nohdäm sei all ehr Jebett han jesproche, sühs Do inne lang un änz ent Jeseech.
     Dann brichs Do dat Brut un recks dä Becher, un sähs: "Dat ess mi Fleisch un Blot.
     Doot esse, drinke un immer dran denke, wann ich bei Üch ben, dann weed alles Jot".

Zum Agnus Dei:

1) O Herrjott, Här un Meister, Do häss uns off jesaht:
     "Maat Fridde he op Äde", doch wat hann meer drus jemaht?
     Do muss uns dobei helfe, allein kumme meer nit parat:
     Schenk uns doch Dinge Fredde, durch all Ding Huld un Jnad.

Schlußgesang:

1) "Här, ich hann nach Deer jerofe, weiß nir in un weiß nit us.
     Kann des Naaks allt nit mih schlofe, saach mer wat ich maache muss.
     Komm un jev doch mingem Levve, widder singe räächte Senn.
     En däm janze Durjenander, stonn ich hilflos medden dren.
     Loß mich Dinge Odem spöre, un Ding Wärme en der Kält.
     Loß de Minsche nit erfriere, halt se fass en Dinger Welt.

 

*****************************************************************************

En aller Welt jitt et Hungersnut:

Melodie: Rauschen die Quellen im Talesgrund-                                      Kölscher Text: Heinz Lätsch

1) En aller Welt jitt et Hungersnut, mänch einer söhk noh em Stöckche Brut.
     Kreech un Jewalt jitt et Daach för Daach, Kinder verhungere jede Naach.....Refrain:

2) Doch och bei uns jitt et Zänk un Strick, un bes zom Kreech ess et off nit wick.
     Jeder denk nor vun dem andere schlääch, jeder well nor met Jewalt si Rääch.....Refrain:

3) Helf uns, o Herrjott, met Dinger Jnad, ohne Dich kumme mer nit parat.
     Wat nötz uns Auto un Huus un Jeld, wann se kapott jeit, uns schöne welt.....Refrain:

Refrain: Herrjott mer singe: "Loß uns Fredde finge.
                Loor op all uns Wäje, jevv uns Dinge Säje.

 

Home    Historie    Termine / Kontakt    Aktivitäten    Sonstiges    Impressum